Garanti 

Säljaren är ansvarig för att varorna uppfyller sina krav, kontraktets villkor, i två år efter överföringen av varorna till köparen. Under försäljningen antas det att den manifesterade avvikelsen av villkoren i avtalet inom sex månader efter överföringen av varorna till köparen redan var vid överföringen av varorna, om ett sådant antagande inte strider mot varornas väsen.
Garantivillkor ingår som bilaga till varje produkt som har en garanti..

Tillverkaren är inte ansvarig: 
a.) För en skadad produkt på grund av köparen.
b.) För skador/fel som orsakats av felaktig användning av produkten.
c.) För skador/fel som orsakades av felaktig prestanda för produktunderhållet som anges i bruksanvisningen. Det faktum att produkten inte uppfyller produktens krav ska rapporteras till e-postadressen info@ekoforbarn.se eller via telefon +46843737558

I händelse av att produkten inte uppfyller kraven har köparen rätt att ersätta produkten som uppfyller produktens krav utan fel eller att vägra beställningen och returnera produkten till butiken. Returkostnad kommer att dras av från det belopp som vi måste ge dig tillbaka.
Det belopp som betalats för de returnerade varorna, tillsammans med transportkostnader, returneras till köparen till sitt bankkonto inom 7-14 dagar från mottagandet av varorna tillbaka till lagret. Om det konstateras att produkten inte uppfyller kraven, är köparen skyldig att omedelbart informera om detta inom två månader. Köparens fordringar kommer inte att vara uppfyllda om köparen har använt produkten och efter att ha upptäckt en fel.
 
Har du fler frågor?
Ring oss: +46843737558 (på arbetsdagar från 9 till 17) eller skriva till info@ekoforbarn.se