Allmänna villkor och köpevillkor 

  1. Allmänna villkor

1.1. Dessa allmänna villkor för beställning i webbutiken (nedan Villkor) tillämpas på alla rättsförhållanden som uppstår mellan alla parter och EKOFORBARN.SE handelsplattform, ägd av SIA ADV AGENCY (ADV Agency), organisationsnummer 40103793503, registrerad adress Dzelzevas 72, Riga, vid köp som görs i webbutiken ekoforbarn.se.

1.2. Vänligen bekanta dig med dessa Villkor.

1.3. I tvistlösning styrs avtalsparterna av lagen om obligationsrätt, andra lagar och rättsakter i Republiken Lettland, och från Villkoren för webbutiken ekoforbarn.se.

1.4 I syfte att göra användningen av webbutiken ekoforbarn.se mer pålitlig, förbehåller SIA ADV AGENCY sig rätten att redigera och komplettera Villkoren och prislistan.  Redigeringarna i Villkoren och prislistan publiceras på butikens webbplats ekoforbarn.se. Redigeringarna i Villkoren och prislistan träder i kraft i och med att respektive redigering eller komplettering publiceras på butikens webbplats ekoforbarn.se. Om du skickade din beställning innan regideringarna trädde i kraft, omfattas alla rättsförhållanden mellan dig och företaget ADV Agency av de villkor som var giltiga vid tidpunkten för din beställning, förutom i de fall då annat föreskrivs i lag eller i dessa Villkor.

  1. Prislista

2.1. Alla priser i webbutiken ekoforbarn.se publiceras i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms.
2.2. Priserna i webbutiken ekoforbarn.se gäller under betalningsperioden som anges på fakturan enligt bestämmelserna i punkt 4.
2.3. ADV Agency förbehåller sig rätten att när som helst redigera webbutikens prislista. Om en förändring i priset gjordes efter att du hade lämnat din beställning och gjort betalningen, förbinder ADV Agencysig att hantera beställningen utifrån de priser som gällde när beställningen gjordes. Du har ingen rätt att ansöka om ersättning för prisskillnad.

  1. Inköp och beställningshantering

3.1. Produkterna som erbjuds i webbutiken ekoforbarn.se kan köpas av både fysiska och juridiska personer.
3.2. När du gör en beställning, vänligen fyll i beställningsformuläret och mata in de nödvändiga uppgifterna (efternamn, namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, postnummer).
3.3. Antalet produkter och produkttyper i din köpkorg kan ändras. För att bekräfta dessa ändringar, klicka på knappen “Uppdatera köpkorgen”. För att fortsätta beställa, klicka på “Nästa”. Du kommer att hänvisas till kundinformationssida.
3.4. Vänligen fyll i de nödvändiga uppgifterna på kundsidan och tryck på knappen “Fortsätt köpa”. Du kommer att hänvisas till sidan för beställningsbekräftelse och val av betalningssätt.
3.5. Fyll i textfälten på sidan för kundens personuppgifter och beställningsbekräftelse mycket noggrant eftersom leverans av de beställda varorna kommer att bero på hur riktig den angivna informationen är.
3.6. Köpeavtalet anses vara slutfört (Avtalet träder i kraft) från det att det förfallna beloppet inkommit till ADV Agencybankkonto och beställningsbekräftelsen mottagits.

  1. Betalning av beställningen

4.1. För betalning vänligen välj det lämpligaste betalningssättet på beställningssidan.
4.2. Du kan välja mellan följande betalningssätt:
4.2.1. PayPal betalningssystem;
4.2.2. fakturabetalning – genom att klicka på “betala till bankkonto” på beställningsbekräftelsesidan. Efter det får du ett e-postmeddelande som bekräftar din beställning och en bifogad faktura. Efter utförd betalning kommer du att få ett e-postmeddelande med kvitto på mottagen betalning;
4.2.3. betalning med kontokort eller kreditkort;
4.2.4. Beställningen annulleras om betalning för beställningen inte har inkommit till ADV Agency bankkonto inom 5 (fem) dagar.

       5. Leverans och överlämnande av produkter

5.1. De i webbutiken ekoforbarn.se köpta produkterna kan efter att Avtalet trätt i kraft enligt kapitel 3.4. i Villkoren mottas genom att använda någon av följande alternativ:
5.1.1. Bud levererar den beställda varan till den adress du angivit;
5.2. Om du väljer budleverans, levereras produkten efter att Avtalet trätt i kraft enligt kapitel 3.4 inom den tid som avtalats via telefon (kontaktnumret anger du vid beställningen).
5.3. De beställda produkterna med bifogad instruktion på engelska och andra dokument levereras av bud inom den tid som angavs när du bekräftade beställningen.
5.4. Om den beställda produkten inte finns i lagret och behöver beställas från leverantören, dvs. att leverans inom angiven period inte är möjlig, och även i andra fall som ligger bortom kontroll av ADV Agency då leverans inom utsatt tid inte är möjlig, informerar vi dig via telefon på det telefonnummer du angav i beställningen eller via e-post inom 2 (två) dagar från och med att Avtalet trätt i kraft enligt punkt 3.4, och meddelar en ny leveranstid. Du har rätt att annullera beställningen (för närmare information se punkt 6.1 och 6.3) på grund av fördröjning i leveranstiden eller ångrad beställning, och det inbetalda beloppet (inklusive leveranskostnad) återbetalas till dig.
5.5. När de beställda varorna har lämnats över till budbolaget, blir du kontaktad av dem för att precisera leveranstidpunkten.
5.6. Varorna levereras av budet till den adress som du angav vid beställningen. Det är inte tillåtet att senare ändra den angivna adressen.
5.7. Vänligen kontrollera de uppgifter du fyllt i vid beställningen för att undvika förseningar och eventuella missförstånd vid varuleverans. ADV Agencyoch budbolaget är inte ansvariga för förseningar och andra missförstånd på grund av felaktiga eller oriktiga uppgifter.
5.8. Budet levererar varorna tillsammans med faktura. Vänligen granska förpackningen noggrant innan du undertecknar fakturan. Vid eventuella yttre skador på förpackningen anteckna detta i fakturan. Vänligen kontakta ADV Agencygenom e-postadressen info@ekoforbarn.se för att anmäla eventuella skador. Varorna som har blivit skadade under budleverans kommer att ersättas.
5.9. Dessa leveransvillkor gäller endast i Sverige.

  1. Avbeställning och returnering

6.1. Du har rätt att efter betalning men före leverans att avbeställa din beställning genom att skicka ett meddelande till e-postadressen info@ekoforbarn.se, där du anger ditt beställningsnummer och ditt bankkontonummer.
6.2. Den återlämnade varan ska vara komplett (dvs. den ska innehålla alla föremål förpackningen innehöll – kablar osv.). Om varan köptes under en försäljningskampanj och den levererades tillsammans med föremål, ska varan lämnas tillbaka komplett (dvs. inklusive alla ursprungliga föremål). Efter att varan återlämnats återbetalas kunden det inbetalda beloppet. Kunden står för alla eventuella extra kostnader i samband med returnering av varan som köptes i webbutiken ekoforbarn.se.
6.3. När varan lämnas tillbaka och har tecken på användning, förbehåller ADV Agency sig rätten att vägra ta tillbaka den eller komma överens om att göra värdeminskning på den återlämnade varan. För en ömsesidig överenskommelse skickar ADV Agency dig ett ansökningsformulär till den e-postadress som du angav när du lämnade in beställningen. Om du inte samtycker till beloppet som anges för minskat produktvärde, har du rätt att genomföra en oberoende undersökning. Kostnaderna i samband med den oberoende undersökningen kommer att delas lika mellan dig och ADV Agency , förutom i fall av uppenbart ogrundade krav från någon av parterna. I sådant fall bärs kostnaderna för en oberoende undersökning av den part som ställt uppbenbart ogrundade krav.
6.4. I fall av avbeställning enligt punkt 6.1 eller ångrad beställning enligt punkt 6.2 kommer du att återbetalas hela det inbetalda beloppet. Pengarna för den återlämnade varan kommer att överföras till ditt bankkonto inom 14 dagar räknad från dagen då vi mottog din ansökan om återbetalning, förutsatt att du har lämnat tillbaka varan inom samma period, dvs. inom 14 dagar, förutom i de fall som beskrivs i punkt 6.3.
6.6 De köpta produkterna är inte återbetalningsbara om de är tillverkade efter kundens specifika önskemål, är specialbeställda eller profilerade.

  1. Garanti och returnering av varor som inte överensstämmer med kraven

7.1. ADV Agency är ansvarig för alla eventuella icke-överensstämmelser av produkten med kraven, och för eventuella garanti defekter.
7.2. ADV Agency ansvarar inte:
7.2.1. för försämring av produktens kvalitet och skador orsakade av dig;
7.2.2. för eventuella skador till följd av felaktig användning;
7.2.3. för normal slitage till följd av vanlig användning;
7.3. I fall av icke-överensstämmelse med kraven eller produktdefekter har du rätt att kräva produktutbyte eller annullera beställningen och återlämna varan/varorna på bekostnad av ADV Agency .
7.4. I fall av returnering av en vara som inte motsvarar dina förväntningar kommer beloppet du inbetalat att återbetalas till det bankkonto du angivit senast inom 14 dagar från och med annullering av beställningen och mottagande av meddelandet där du ombes att lämna tillbaka produkten.
7.5. Utöver garantirättigheter har du även andra rättigheter i enlighet med lag.

        8. Personuppgifter och villkor för hantering av personuppgifter

8.1. I och med att du använder tjänster i webbutiken ekoforbarn.se och gör inköp (ovan slutför avtalet) ger du ett klart och medvetet medgivande till ADV Agency att använda dina personuppgifter.
8.2. Personuppgifterna som ADV Agency tagit emot läggs till i respektive kundens register och används för att tillhandahålla tjänster och produkterbjudanden.
8.3. Källan för personuppgifter är kundförhållandet som uppstår när kunden registrerar en beställning genom webbutiken ekoforbarn.se. 
8.4. De registrerade personuppgifterna innehåller uppgifter som är relaterade till din beställning – personnummer, efternamn, namn, gatunamn, husnummer och lägenhetsnummer, ort, postnummer, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kön, leveranssätt, betalningssätt, samtycke till Villkor, samtycke till att få försäljningserbjudanden, e-postmeddelanden.
8.5. Alla kundens personuppgifter som visas vid besök och inköp i webbutiken ekoforbarn.se betraktas som konfidentiella. Krypterad överföringskanal av personuppgifter garanterar säkerheten av person- och bankuppgifterna. ADV Agency har ingen tillgång till dessa uppgifter.
8.6. Personuppgifter bearbetas av ADV Agency , organisationsnummer: 40103793503, registrerad adress: Dzelzevas 72, Riga, LV-1082, Latvia.
8.7. Personuppgifter som är nödvändiga för produktleverans lämnas till bolaget som tillhandahåller budtjänst.
8.8. Härmed bekräftar ADV Agency att skydd av personuppgifter är garanterat med alla säkerhetsåtgärder enligt datasäkerhetslagen.
8.9. ADV Agency förbinder sig att inte överföra registrerade personuppgifter till någon tredje part.
8.10. ADV Agency förbehåller sig rätten att överföra kundrelaterade personuppgifter till personer som har laglig rätt till det och som har rättslig skyldighet att bearbeta dessa personuppgifter, samt till personer som har lagstadgad rätt till det och detta företas för att skydda kundens eller tredje partens frihet, hälsa eller liv.
8.11. Du har rätt att verifiera dina personuppgifter, införa nödvändiga ändringar i dem eller begära borttagning av dina uppgifter från registret.
8.12. När du beställer ger du samtidigt ditt samtycke till ADV Agency att skicka ett meddelande med beställningsbekräftelse till den e-postadress du angivit.

  1. Ansvar och force majeure

9.1. ADV Agency är ansvarig inför dig och du är ansvarig inför ADV Agency för skada orsakad mot någon av parterna genom att bryta mot Villkoren i de fall och i den utsträckning som stadgas i gällande lagstiftning i Republiken Lettland.

9.2. ADV Agency är inte ansvarig för inträffade skador eller försenad leverans om dessa berodde på omständigheter som ADV Agency inte kunde ha påverkat, och vars förekomst ADV Agency inte förutsåg och inte hade kunnat förutse (force majeure).

  1. Övriga villkor

10.1. Alla tvister som inte finns specificerade i dessa Villkor, hänvisas till tillämpliga rättsakter i Republiken Lettland.
10.2. Tvister mellan dig och ADV Agency avseende beställning och inköp av produkter i webbutiken ekoforbarn.se löses genom förhandlingar. Om överenskommelse inte kan uppnås, har du rätt att ansöka om skydd av dina rättigheter genom konsumentsskyddsstyrelsen eller någon lämplig domstol. Kunden kan lämna klagomål antingen själv eller genom en företrädare. Gällande lagstiftning i Republiken Lettland tillämpas vid tvistlösning.

  1. Undantagsvillkor

 11.1. Produktbilderna på webbplatsen ekoforbarn.se är endast i illustrativt syfte.

11.2. Produktpriser och dess tillgänglighet kan ändras utan förvarning. I detta fall förbehåller ADV Agency sig rätten att vägra sälja produkten och återbetalar det inbetalda beloppet till kundens bankkonto inom 10 (tio) arbetsdagar.

11.3. ADV Agency förbehåller sig rätten att vägra sälja en produkt när följande problem har uppstått: ett mänskligt eller tekniskt fel har uppstått vid publicering av priser (t.ex. om en leksak som kostar 100 SEK har plötsligt lagts ut till försäljning för 10 SEK, är det ett uppenbart fel).  Vid sådana falla hoppas vi på våra kunders förståelse för att detta är ett fel och att produkten inte kan säljas för det pris som angivits.

11.4. Produktrelaterad information kontrolleras och kompletteras regelbundet. Informationen kan ha uppdaterats sedan ditt senaste besök. På grund av inkonsekvenser på tillverkarens produktkort kan den produktrelaterade informationen och informationen som finns i vår webbutik ekoforbarn.se därför innehålla felaktigheter. I detta fall är webbutiken ekoforbarn.se inte ansvarig för riktigheten av uppgifterna. Därför rekommenderar vi att du alltid innan du gör ett köp förtydligar informationens pålitlighet genom att skicka ett meddelande till e-postadressen info@ekoforbarn.se.