Avbeställning och returnering

Kunden har rätt att avbeställa sin beställning efter betalning men innan varorna har avsänts. För avbeställning, vänligen skicka ett e-postmeddelande till adressen info@ekoforbarn.se, där du anger ditt beställningsnummer och ditt bankkontonummer.

För returnering av en vara som har levererats ska den återlämnas i samma skick och mängd. Kunden får en full återbetalning först efter att produkterna återlämnats komplett. Kunden står för alla extra kostnader i samband med returnering av varan som köptes på ekoforbarn.se webbutik.

För full återbetalning ska den returnerade produkten återlämnas i samma skick som den levererades (dvs. helt oanvänd). ADV Agency förbehåller sig rätten att vägra ta tillbaka använda produkter eller komma överens om en värdeminskning (partiell återbetalning) om den återlämnade produkten har använts. För en ömsesidig överenskommelse skickar ADV Agency ett ansökningsformulär till den e-postadress som du angav när du lämnade in beställningen. Om du inte samtycker till beloppet som anges för minskat produktvärde, har du rätt att genomföra en oberoende undersökning. Kostnaden i samband med den oberoende undersökningen kommer att delas lika mellan dig och ADV Agency, förutom i fall av uppenbart ogrundade krav från någon av parterna. I detta fall bärs kostnaderna för den oberoende undersökningen av den part som ställt uppbenbart ogrundade krav.

I fall av avbeställning enligt punkt 1, eller ångrad beställning enligt punkt 2, kommer du att återbetalas hela det betalda beloppet. Återbetalning för den återlämnade varan kommer att överföras till ditt bankkonto inom 14 dagar räknad från dagen då vi mottog din begäran om återbetalning, förutsatt att du har lämnat tillbaka varan inom samma period, dvs. inom 14 dagar, förutom i de fall som beskrivs i punkt 3.

Varor tillverkade efter kundens specifika önskemål, specialbeställda eller profilerade varor är inte återbetalningsbara.

Om den levererade varan är skadad, vänligen ta en tydlig bild på skadan och skicka bilden till e-postadressen info@ekoforbarn.se. Vi genomför en undersökning av fallet och återbetalar hela beloppet (inkl. varans pris och fraktkostnad) efter det.